O mně

Kdo jsem

Od roku 1988 se profesně věnuji lidem závislým a jejich blízkým. Soukromou psychoterapeutickou, poradenskou a konzultační činnost provozuji od roku 1999, kdy jsem také začala pracovat jako externí terapeut v týmu terapeutické komunity White Light. Od téhož roku jsem 10 let pracovala v AT poradně (poradna pro alkohol a drogy).

Absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik v psychoterapii, pomaturitní specializační studium – atestace v psychiatrii a další vzdělávací kurzy, stáže a konference v oboru psychiatrie, psychoterapie a adiktologie.

Vzdělání v oboru

10.2.2005Přístup k agresivnímu a neklidnému klientovi
14.4.2005Komunitní péče o duševně nemocné
9.6.2005Práva duševně nemocných
8.9.2005Case management
13.10.2005Ošetření a přístup k depresivnímu klientovi
27.10.2005Nežádoucí účinky antipsychotik
12.1.2006Krizová intervence
16.3.2006Práce s rodinou a sociální sítí duševně nemocného klienta
13.4.2006Stravování ve stáří
11.5.2006Psychosociální rehabilitace
12.-15.5.2006XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP
14.9.2006Životní styl člověka
12.10.2006Sociální lůžka
15.3.2007Komunikace s gerontologickými pacienty
19.4.2007Domácí násilí
24.5.2007Historie psychiatrie
7.6.2007Agresivní klient
6.12.2007Ochranné léčby nařízené soudem
27.3.2008Práce zdravotníka u příjmu klienta
11.-14.5.2008XIV. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP
31.5.-4.6.2009XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP
24.6.2009Ošetřovatelský proces
16.3.2010Ošetřovatelské diagnózy
24.4.-29.4.2010XVI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP - aktivní účast
18.11.2010Elektronická dokumentace
6.10.2011Psychiatrické sympozium „Hlavolam III“
8.11.2011Psychiatrická rehabilitace (školící akce)

© 2011 Radana Mixová, jamlc