Klíčové pojmy

Závislost

Závislost je dlouhodobý stav, kdy člověk něco užívá nebo dělá, přestože mu to činí problémy (ve vztazích, v práci, má zhoršené psychické nebo fyzické zdraví).

Závislý člověk:

Pokud prožíváte jeden nebo více z popsaných bodů, je pravděpodobné, že máte problém se závislostí

Adiktologie

(z anglického názvu addictology) je věda, zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi. V užším pojetí se zabývá závislostmi na návykových látkách. Klinická adiktologie se zužuje na práci s klientem.

Zdroj: Wikipedie

Léčba závislosti

Nejúčinnější formou léčby je psychoterapie (individuální, skupinová), léčbu mohou poskytnout:

© 2011 Radana Mixová, jamlc