Co nabízím

Poskytuji pomoc:

Nabízím

Individuální psychoterapie

se zaměřením na konkrétní problém klienta. Snažím se mu dělat „průvodce“ při dlouhodobém zvládání změny životního stylu, pohledu sama na sebe vedoucímu k abstinenci

Párová či rodinná psychoterapie

problém závislosti se většinou netýká jen samotného klienta, „nemocná“ bývá celá rodina

Zaměřuji se na vztahové problémy vzniklé závislostí jednoho člena rodiny a na řešení praktických otázek při abstinenci

Zprostředkování pobytové léčby

v situaci, kdy je klient motivován ke změně, ale formou poradenství se mu nedaří jí dosáhnout

Konzultace

lidem, kteří mají v blízkém okolí závislého člověka, který se nechce léčit

Dlouhodobé doléčování abstinujících

© 2011 Radana Mixová, jamlc